Filter informatie volgens

  • Voedingsmagazine Nutrinews  
  • Q&A  
  • Weetjes & Feiten  
  • Recepten  
  • Materialen  

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Resultaten: 10 items

Nutrinews

Als de wetenschapper zegt: “Meer onderzoek is nodig”

De media, gezondheidsvoorlichters en -opvoeders bepalen grotendeels wat de consumenten horen, lezen ...

 

Nutrinews

Een basiskennis van statistiek is nodig om de resultaten van voedingsonderzoek correct te kunnen interpreteren. Waarom?

De natuur is een alledaags maar complex gegeven. Idem voor onze voeding. Soms trekken bepaalde zaken...

 

Nutrinews

Hoe hoog staat uw "evidence”-meter?

Wetenschappelijk onderbouwd werken (evidence based) is een belangrijk kwaliteitsprincipe, ook inzake...

 

Weetjes en Feiten

Onderzoek voeding en gezondheid: trends 2015

4-daags internationaal Europees congres - FENS 2015 Het onderzoek naar de relatie tussen voeding en...

 

Nutrinews

Op zoek naar de waarheid Kennis, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid

De medische wetenschappelijke kennis en berichtgeving is gigantisch. Adviezen en handelingen van zor...

 

Nutrinews

Ter Zake De wetenschappelijke literatuur lezen én begrijpen

Voeding en gezondheid staan in de belangstelling. Om hierop in te spelen wordt graag uitgepakt met a...

 

Nutrinews

Voedingsdesinformatie ontmaskerd

Het thema voeding en gezondheid staat in de belangstelling. De toenemende inzichten in de relatie tu...

 

Weetjes en Feiten

Voedingsonderzoek correct interpreteren

De resultaten van epidemiologisch voedingsonderzoek halen steeds vaker het nieuws. Aandacht voor het...

 

Weetjes en Feiten

Waarschuwingssignalen voor misleidende informatie

Het thema voeding en gezondheid komt ruim aan bod in de media. Of de consument er altijd wijzer van ...

 

Nutrinews

Wetenschapscommunicatie Weet wat je leest, schrijft, zegt

De moderne knip-en-plakaanpak van allerlei info en onderzoeksresultaten zonder verdere duiding en ka...