Filter informatie volgens

  • Voedingsmagazine Nutrinews  
  • Q&A  
  • Weetjes & Feiten  
  • Recepten  
  • Materialen  

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Resultaten: 12 items

Nutrinews

Als de wetenschapper zegt: “Meer onderzoek is nodig”

De media, gezondheidsvoorlichters en -opvoeders bepalen grotendeels wat de consumenten horen, lezen ...

 

Nutrinews

Een basiskennis van statistiek is nodig om de resultaten van voedingsonderzoek correct te kunnen interpreteren. Waarom?

De natuur is een alledaags maar complex gegeven. Idem voor onze voeding. Soms trekken bepaalde zaken...

 

Nutrinews

Het matrix-effect: meer dan de som van nutriënten INFOGRAFIEK

Meer achtergrondinformatie bij deze infografiek ...

 

Nutrinews

Hiërarchie wetenschappelijke bewijskracht INFOGRAFIEK

Het ene voedingsonderzoek is het andere niet. Meer achtergrondinformatie bij deze infografiek ...

 

Weetjes en Feiten

Hoe lees je wetenschappelijk onderzoek over voeding en gezondheid?

Wie informatie zoekt over het effect van de voeding op de gezondheid, vindt veel informatie. Er zijn...

 

Brochures

INFOGRAFIEK: Wetenschappelijke bewijskracht

Vooraleer de wetenschap tot onderbouwde adviezen kan komen, is veel onderzoek nodig, en het ene onde...

 

Weetjes en Feiten

Onderzoek voeding en gezondheid: trends 2015

4-daags internationaal Europees congres - FENS 2015 Het onderzoek naar de relatie tussen voeding en...

 

Nutrinews

Op zoek naar de waarheid Kennis, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid

De medische wetenschappelijke kennis en berichtgeving is gigantisch. Adviezen en handelingen van zor...

 

Nutrinews

Ter Zake De wetenschappelijke literatuur lezen én begrijpen

Voeding en gezondheid staan in de belangstelling. Om hierop in te spelen wordt graag uitgepakt met a...

 

Weetjes en Feiten

Voedingsonderzoek correct interpreteren

De resultaten van epidemiologisch voedingsonderzoek halen steeds vaker het nieuws. Aandacht voor het...