Over NICE

Wat doet NICE?

Al 25 jaar verzamelt en verspreidt het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center) wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij (zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees, gevogelte, vis en eieren). NICE ondersteunt hiermee gezondheidsprofessionals in hun rol van voedingsvoorlichter en helpt consumenten gezonde voedselkeuzes te maken op basis van producten van bij ons.

Wie is wie?

 • Hilde De Geeter: projectverantwoordelijke NICE
 • Inge Coene: voedingsdeskundige NICE
 • Griet Vanderspikken: voedingsdeskundige NICE
 • Melissa Langen: administratief medewerkster NICE

Wetenschappelijke adviesraad

De leden van de wetenschappelijke adviesraad van NICE zien erop toe dat de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk onderbouwd is en aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België.

 • Dr. Willem De Keyzer - Decaan faculteit Natuur en Techniek en docent vakgroep Natuur- en voedingswetenschappen - Hogeschool Gent
 • Prof. Dr. Ir. Bruno De Meulenaer - Hoofddocent Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit - Universiteit Gent
 • Dr. Ir. Hendrik De Ruyck - Groepsleider Voedselveiligheid, Productkwaliteit en -innovatie - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
 • Prof. Dr. Martin Hiele - Deeltijds gewoon Hoogleraar Translationeel Onderzoek van Gastro-enterologische Aandoeningen - Katholieke Universiteit Leuven en Kliniekhoofd Afdeling Gastro-enterologie - Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Prof. Dr. Jaak Janssens - Voorzitter European Cancer prevention Organisation en Professor onderzoeksgroep Immunologie - Biochemie - Universiteit Hasselt
 • Prof. Dr. Ir. Christophe Matthys - Deeltijds docent Klinische en Experimentele Endocrinologie - Katholieke Universiteit Leuven en Deeltijds wetenschappelijk coördinator Competentie Centrum Klinische Voeding - Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Mevr. Loes Neven - Senior stafmedewerker inhoudelijke coördinatie voeding - Vlaams Instituut Gezond Leven
 • Prof. Dr. Yvan Vandenplas - Professor kindergeneeskunde - Vrije Universiteit Brussel en Diensthoofd kindergeneeskunde - Universitair Ziekenhuis Brussel
 • Prof. Dr. Ir. Greet Vansant - Deeltijds hoofddocent Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg - Katholieke Universiteit Leuven
 • Dr. An Verrijken - Onderzoeksnutritionist - Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten - Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Samenwerking

Met het oog op de verspreiding van uniforme adviezen en om versnippering van boodschappen te vermijden, werkt NICE samen met relevante en vooraanstaande partners die eveneens actief zijn binnen het ruime terrein van voeding en gezondheid zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven, Domus Medica, Kind & Gezin,Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), Diabetes Liga, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). Daarnaast doet NICE ook beroep op een uitgebreid netwerk van experten.

NICE maakt deel uit van de "European Public Health Nutrition Alliance" (EPHNA), een Europees netwerk van organisaties die werken rond voeding en gezondheid.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van NICE zijn de Vlaamse overheid en de Vlaamse agrarische producenten. Zij vinden het belangrijk om de nutritionele kwaliteiten en de gezondheidsaspecten van producten van onze land- en tuinbouw en visserij op een wetenschappelijk onderbouwde manier onder de aandacht te houden. Graanproducten, aardappelen, groenten, fruit, melk en melkproducten, vlees, vis of eens een ei zijn trouwens belangrijke basisingrediënten van een goede voeding. In de juiste hoeveelheden en in de juiste context passen ze prima in een gezonde voeding. NICE respecteert maximaal de juiste context voor al haar voedingsvoorlichtingsactiviteiten en onderschrijft de idee dat doorgaans het totale eet- en leefstijlpatroon de gezondheid bepaalt en niet een afzonderlijk voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan.

Ook voor u ...

 • Het driemaandelijks voedingsmagazine Nutrinews richt zich voornamelijk tot artsen, voedingsdeskundigen, diëtisten en andere voedingsvoorlichters, docenten voeding en de pers. Nutrinews brengt duiding, tips en tools rond actuele trends en thema's die in de wetenschappelijke wereld maar ook daarbuiten in de belangstelling staan.
 • Het project “Voeding uitgedokterd” biedt informatie op maat van de huisartsenpraktijk. Het ondersteunt huisartsen in hun rol van voedingsvoorlichter.
 • NICE biedt voorlichtingsmateriaal om de consument te informeren en te sensibiliseren voor een gezond eet- en leefstijl (brochures, infografieken en andere tools). Eenvoudige voedingstesten helpen inzicht te krijgen in zijn of haar eetgedrag als eerste stap naar een gezonder eetpatroon. Diverse voedingsthema's worden bevattelijk toegelicht via vraag en antwoord (Q&A). De theorie kan direct in de praktijk worden gebracht aan de hand van gezonde, lekkere en makkelijk te bereiden recepten.
 • NICE ondersteunt het onderwijzend personeel met relevante achtergrondinformatie, concreet les- en spelmateriaal en extra informatiemateriaal voor de ouders. Het educatieve project "Het land van Calcimus" voor de lagere school wordt al 18 jaar in tal van scholen gebruikt om de leerlingen spelenderwijs het belang van een gezonde voeding bij te brengen.
 • NICE fungeert als voedingsinformatiecentrum voor de pers.
 • De maandelijke nieuwsbrief houdt alle abonnees op de hoogte van alle laatste nieuwsjes over voeding en gezondheid. Schrijf je vandaag nog in.